moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

:: ดาวน์โหลดไฟล์"๖ สัปดาห์ประชามติ" :: คลิกที่นี่

 
 
 
26 กรกฏาคม 2559
25
25 กรกฏาคม 2559
615
25 กรกฏาคม 2559
107
22 กรกฏาคม 2559
237
21 กรกฏาคม 2559
650
21 กรกฏาคม 2559
192
21 กรกฏาคม 2559
414
21 กรกฏาคม 2559
268
16 กรกฏาคม 2559
535
16 กรกฏาคม 2559
312
16 กรกฏาคม 2559
192
14 กรกฏาคม 2559
324
14 กรกฏาคม 2559
313
14 กรกฏาคม 2559
261
13 กรกฏาคม 2559
329
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
87
06 เมษายน 2559
110
06 เมษายน 2559
78
06 เมษายน 2559
101
06 เมษายน 2559
97
06 เมษายน 2559
76
03 เมษายน 2559
102
02 เมษายน 2559
97
02 เมษายน 2559
100
02 เมษายน 2559
102
 
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่12ก.ค.59 ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ เช่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.59 /การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู /ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ/ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่2 และ3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เป็นต้น
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 275 ] คน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.1 เรียนอาชีพตามฝัน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.1 เรียนอาชีพตามฝัน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมืองกับชนบท นักเรียนที่มาเรียนที่นี่จึงมีความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะต้องเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน โรงเรียนจึงเห็นว่าหากนักเรียนได้มีโอกาสรู้จักตนเองมองเห็นความถนัดและความสนใจด้านอาชีพของตนเอง จะสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการและจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคนิคสองแควจัดกิจกรรมเรียนรู้สายวิชาชีพขึ้น
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุม Conference พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน G-Chat
สพป.พล.1 ร่วมประชุม Conference พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน G-Chat
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ก.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT และประชาสัมพันธ์ ประชุม Conference โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Application G-Chat โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานดำเนินการประชุม.
วันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 186 ] คน
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และ สพม.39 และได้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.59 – 3 ก.ค.59 โดยจัดดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเรียงลำดับ ในวันที่ 9 ก.ค.59 ณ สนามสอบรร.อนุบาลพิษณุโลก รวม 8 วิขาเอก ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และปฐมวัย มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 509 ราย การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จะประกาศผลสอบในวันที่ 13 ก.ค.59
วันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 279 ] คน
สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายปี 2559 – ปี 2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องเรียนรู้ทักษะในการปรับตัวเพื่อให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ขึ้น
วันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 194 ] คน
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2559 แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุตรข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 597 ทุน เป็นเงิน หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
วันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 172 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 26 กรกฏาคม 2559