moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 

 
 
 
28 เมษายน 2560
2056
25 เมษายน 2560
383
10 เมษายน 2560
2350
31 มีนาคม 2560
306
31 มีนาคม 2560
238
29 มีนาคม 2560
257
28 มีนาคม 2560
1058
27 มีนาคม 2560
507
24 มีนาคม 2560
1354
24 มีนาคม 2560
4119
23 มีนาคม 2560
482
21 มีนาคม 2560
3932
21 มีนาคม 2560
470
17 มีนาคม 2560
538
15 มีนาคม 2560
451
 
สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย สนามสอบ รร.อนุบาลพิษณุโลก
สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย สนามสอบ รร.อนุบาลพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สนง.ศธจ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เน้นเรื่องความโปร่งใส โดยการประชุมพร้อมจับสลากกรรมการประจำห้องสอบ จำนวน 9 ห้อง แต่ละห้องมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต เป็นประธานกรรมการ บรรยากาศเป็นด้วยความเรียบร้อย.
วันที่ 25 เมษายน 2560   ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย รร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายนรา เหล่าวิชยา ผอ.สำนักงาน กศน.พิษณุโลก พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสนามสอบ.
วันที่ 25 เมษายน 2560   ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2560
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2560
เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2560 สนง.ศธ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 สถานสอบที่แข่งขันรร.อนุบาลพิษณุโลก จำนวน 8 วิชาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 400 คน วันที่ 22-23 เมษายน 2560 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสนามสอบ โดยเน้นย้ำเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมมาตรการป้องกันการทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายพระยาจักรี ใช้เครื่อง Hand Scan ตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยผู้เข้าสอบทุกคน มีนายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ ซึ่งการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข มีผู้เข้าสอบจำนวน 385 คน ขาดสอบ 15 คน การสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
วันที่ 25 เมษายน 2560   ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผอ.สพป./รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 /บุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานกล้วยไม้.
วันที่ 25 เมษายน 2560   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560
ประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 11 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ นำเสนอวาระเพื่อขออนุมัติที่ประชุมเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา38 ค.(2) ครั้งที่1/2560 (1 เมษายน 2560) ก่อนวาระประชุมได้มีการแนะนำศึกษาธิการภาค 17 ได้แก่ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ต่อที่ประชุมทราบ.
วันที่ 12 เมษายน 2560   ผู้อ่าน [ 167 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดน
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำแผนในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด และจะเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปี ทุก 3 เดือนพร้อมจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560   ผู้อ่าน [ 92 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 30 เมษายน 2560