moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
29 สิงหาคม 2559
224
25 สิงหาคม 2559
410
24 สิงหาคม 2559
303
23 สิงหาคม 2559
250
23 สิงหาคม 2559
219
23 สิงหาคม 2559
189
19 สิงหาคม 2559
386
19 สิงหาคม 2559
315
17 สิงหาคม 2559
435
16 สิงหาคม 2559
567
16 สิงหาคม 2559
449
16 สิงหาคม 2559
351
09 สิงหาคม 2559
4016
08 สิงหาคม 2559
239
06 สิงหาคม 2559
688
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
398
06 เมษายน 2559
445
06 เมษายน 2559
370
06 เมษายน 2559
419
06 เมษายน 2559
405
06 เมษายน 2559
352
03 เมษายน 2559
401
02 เมษายน 2559
384
02 เมษายน 2559
397
02 เมษายน 2559
401
 
ผอ.สถานศึกษา สพป.พล.1 ศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผอ.สถานศึกษา สพป.พล.1 ศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศึกษา จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ร.ร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำการสอนในลักษณะพิเศษ คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีว่าที่ร.ต.เสรี สุขกันตะ ผอ.รร.บางสะพานพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 แล้วคณะผู้ศึกษา ดูงาน ได้ออกเยี่ยมชมห้องเรียน และการจัดนิทรรศการ.
วันที่ 29 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
สพป.พล.1 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.พล.1 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 และนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศึกษา จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ร.ร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำการสอนในลักษณะพิเศษ คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีว่าที่ร.ต.เสรี สุขกันตะ ผอ.รร.บางสะพานพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
วันที่ 29 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 38 ] คน
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  จำนวน 19 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 19 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเทศไทย” เข้ารับตราพระราชทาน ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 23 ] คน
โรงเรียนวัดบึงพระ รับการติดตามโครงการ “FIFA 11 for Health”
โรงเรียนวัดบึงพระ รับการติดตามโครงการ “FIFA 11 for Health”
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน นายสันติ โลหะปิยะพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวขวัญนภา พูลผล ผู้ติดตาม ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการ “FIFA 11 for Health” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 25 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.59 กิจกรรมประกอบด้วย ภาควิชาการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ /พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบ/นโยบาย สพฐ.ปี 2560 /การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย วันที่ 26-27ส.ค.59 ภาคศึกษาดูงานโรงเรียนบางสะพาน และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญใน จ.ประจวบคีรีขันธ์.
วันที่ 25 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นเด็กเก่งคณิตสร้างชื่อระดับนานาชาติ
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นเด็กเก่งคณิตสร้างชื่อระดับนานาชาติ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มีพิธีแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ หรือน้องใบเฟิร์น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนวิทย์ – คณิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่สร้างชื่อบนเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง ใน 2 เวทีระดับนานาชาติ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 107 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 30 สิงหาคม 2559