moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
   
 
 
26 มิถุนายน 2560
72
23 มิถุนายน 2560
96
22 มิถุนายน 2560
53
22 มิถุนายน 2560
110
21 มิถุนายน 2560
178
21 มิถุนายน 2560
204
19 มิถุนายน 2560
1036
12 มิถุนายน 2560
562
09 มิถุนายน 2560
1150
05 มิถุนายน 2560
495
01 มิถุนายน 2560
1216
29 พฤษภาคม 2560
518
29 พฤษภาคม 2560
320
26 พฤษภาคม 2560
352
25 พฤษภาคม 2560
321
 
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากร สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
วันที่ 26 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับ นายแทนนง ธิมาชัย พร้อมคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการ การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ณ ห้องรับรองเรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 17
วันที่ 26 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 30 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายการ Impromptu Speech แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Story Telling แข่งขันเล่านิทาน และ Multi Skills Competition แข่งขัน 4 ทักษะ โดยมี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่มโรงเรียน (รวมเอกชน) เข้าร่วมการแข่งขัน
วันที่ 24 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
วันที่ 23 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 80 ] คน
การพัฒนาครูอำเภอบางระกำตามแนวทาง ( PLC : Professional Learning Community )
การพัฒนาครูอำเภอบางระกำตามแนวทาง ( PLC : Professional Learning Community )
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบปะและมอบนโยบายแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC : Professional Learning Community ) ในการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรอำเภอบางระกำ ซึ่งสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอบางระกำ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ครูอำเภอบางระกำ ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Professional Learning Community) ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดี และพัฒนาอุดมการณ์ของสมาชิก ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 657 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมทั้งรับทราบความเคลื่อนไหวการศึกษา บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากนายสุชาติ อินทับทิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.พิษณุโลก และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ผู้แทน สพฐ.ในกศจ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 657 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมีดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ.
วันที่ 23 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 65 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู”
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 67 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 27 มิถุนายน 2560