moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
17 ตุลาคม 2560
83
06 ตุลาคม 2560
307
04 ตุลาคม 2560
701
03 ตุลาคม 2560
212
03 ตุลาคม 2560
437
27 กันยายน 2560
445
26 กันยายน 2560
395
25 กันยายน 2560
328
21 กันยายน 2560
284
21 กันยายน 2560
366
20 กันยายน 2560
214
15 กันยายน 2560
326
15 กันยายน 2560
272
08 กันยายน 2560
413
07 กันยายน 2560
639
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 แนะนำตัวต่อที่ประชุม อกศจ.พิษณุโลก
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 แนะนำตัวต่อที่ประชุม อกศจ.พิษณุโลก
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 6/2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เข้าแนะนำตัวต่อที่ประชุม ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
วันที่ 17 ตุลาคม 2560   ผู้อ่าน [ 43 ] คน
รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560
รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 ของสำนักงานพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาจำนวน 600,000 บาท จาก นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย พร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน รถจักรยาน จากบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการกว่า 40 บริษัท ก่อนส่งมอบให้กับ นายศรีทน ละม่อม ผอ.รร.บ้านใหม่เจริญธรรม โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก
วันที่ 09 ตุลาคม 2560   ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้ต้อนรับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้ต้อนรับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในโอกาสที่ย้ายมามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
วันที่ 05 ตุลาคม 2560   ผู้อ่าน [ 263 ] คน
โครงการการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy)
โครงการการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy)
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 7 หลักสูตร” การเงินพอเพียง:บริหารเงินดี ชีวิตสดใส ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา” ซึ่งธนาคารออมสิน ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดขึ้นโดยธนาคารออมสินมีนโยบายในการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน ประกอบกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินในวงกว้าง ในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 และสพม.เขต 39 จำนวน 100 คน ณ ห้องวังพิกุล โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 05 ตุลาคม 2560   ผู้อ่าน [ 111 ] คน
รร.วัดศรีวิสุทธาราม เปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต”
รร.วัดศรีวิสุทธาราม เปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต”
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 รร.วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิธีเปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการศาสตร์พระราชา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม ที่ได้น้อมนำ พระราชประสบการณ์และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระราชหฤทัยที่ถึงพร้อมด้วยพระเมตตาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เป็นคุณแก่แผ่นดิน อเนกอนันต์ ยังความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ ตราบกาลปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ศึกษา ถึงศาสตร์ของพระราชาและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. และมูลนิธิยุวทูตความดี
วันที่ 04 ตุลาคม 2560   ผู้อ่าน [ 126 ] คน
รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์ชนาพร เขียวหอม อาจารย์สมปอง ศรอินธนู และนายสรวง สิงห์โตทอง โดยมีนายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผอ.รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ.
วันที่ 02 ตุลาคม 2560   ผู้อ่าน [ 153 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 18 ตุลาคม 2560