:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ เน‘เน เธกเธด.เธข.เน•เน˜  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ เน‘เน เธกเธด.เธข.เน•เน˜          
 
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2558
ข้อมูลสถานศึกษา - ครู - นักเรียน 10 มิถุนายน 2558
อัพเดท ข้อมูลโรงเรียน - นักเรียน - ครู 10 มิถุนายน 2557
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน56
ข้อมูลโรงเรียน-นักเรียน-ครู 10 มิถุนายน 2556 ทุกสังกัด
 
หน้าที่    1 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560