moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ เน‘เน เธž.เธข.เน•เน˜  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ เน‘เน เธž.เธข.เน•เน˜          
 
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.59 เทอม 2
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ 2558
เกณฑ์ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558
 
หน้าที่    1 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560