moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          เธ„เธงเธฒเธกเธ–เธ™เธฑเธ”เธ”เน‰เธฒเธ™เธญเธฒเธŠเธตเธž  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เธ„เธงเธฒเธกเธ–เธ™เธฑเธ”เธ”เน‰เธฒเธ™เธญเธฒเธŠเธตเธž          
 
คู่มือแบบทดสอบความพร้อมทางsfอาชีพ
โปรแกรมวัดความถนัดด้านอาชีพ Career2.0
หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว-สำนักวิชาการฯ-2553
หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา-สำนักวิชาการฯ-2553
หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย สวก. และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor _ YC)
วิธีการเตรียมตัวก่อนพบนายจ้าง
รหัสลับความสำเร็จนักเรียน YC-สำนักวิชาการฯ-2553
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 1-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 2-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 3-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 4-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 5-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 6-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 1-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 2-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 3-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ-สำนักวิชาการฯ-2554
แบบสำรวจข้อมูลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพ
แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียน ม.1-3-กรมวิชาการ 2545
แนวทางการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพฯ-สำนักวิชาการฯ-2555
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551-สำนักวิชาการฯ-2555
นโยบายแนะแนวไปรร.วัดจันทร์ตะวันนออก(สุรียฺพร 58)
ใครนำทาง (YC)-สำนักวิชาการฯ-2553
คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 2-กรมวิชาการ-2546
 
หน้าที่    1 2 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560