moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
   
 
 
26 พฤษภาคม 2560
26
25 พฤษภาคม 2560
162
24 พฤษภาคม 2560
151
18 พฤษภาคม 2560
551
18 พฤษภาคม 2560
292
17 พฤษภาคม 2560
295
16 พฤษภาคม 2560
264
15 พฤษภาคม 2560
575
09 พฤษภาคม 2560
498
08 พฤษภาคม 2560
301
03 พฤษภาคม 2560
415
03 พฤษภาคม 2560
452
03 พฤษภาคม 2560
223
01 พฤษภาคม 2560
231
01 พฤษภาคม 2560
262
 
ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน  
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จุดที่ 5 ของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 18 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลา 10.30น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ห้องวังทอง 3 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดพิษณุโลก พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก และจะทำการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ WWW.tepeonline.org ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
ประชุม VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ประชุม VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โดยสพฐ.ขอให้เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนลูกข่าย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในรูปแบบการสัญจร ต้อนรับการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มไตรมิตร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 97 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยมีนางบุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และบริเวณ อาคารสถานที่ จนกระทั่ง เวลา 12.00 น. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เพื่อประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมสรุปรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ต่อที่ประชุม.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   ผู้อ่าน [ 79 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560