หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 481 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
1 การรายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 22 มกราคม 2561 37
2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 มกราคม 2561 628
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 19 มกราคม 2561 654
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 มกราคม 2561 1,337
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 19 มกราคม 2561 371
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 มกราคม 2561 885
7 การปรับเกณฑ์การตรวจคะแนน และส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9 18 มกราคม 2561 150
8 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบที่ 1 16 มกราคม 2561 2,161
9 เตรียมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน 16 มกราคม 2561 370
10 สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์นำเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 15 มกราคม 2561 339
11 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ 13 มกราคม 2561 323
12 กรอกแบบสำรวจโรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet) 13 มกราคม 2561 451
13 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน (โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 12 มกราคม 2561 224
14 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 10 มกราคม 2561 239
15 แบบตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 9 มกราคม 2561 433
16 แบบบันทึกคะแนน และวิเคราะห์ผลสอบ Pre-ONET 9 มกราคม 2561 954
17 ตำแหน่งว่างข้อมูลอัตรากำลังครู และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 9 มกราคม 2561 1,589
18 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8 5 มกราคม 2561 354
19 ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 มกราคม 2561 409
20 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 4 มกราคม 2561 1,175
21 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 มกราคม 2561 1,105
22 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 มกราคม 2561 1,976
23 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 4 มกราคม 2561 1,408
24 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 4 มกราคม 2561 356
25 สพป.พล.1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีประมาณ พ.ศ.2561 4 มกราคม 2561 455
26 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 4 มกราคม 2561 492
27 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 มกราคม 2561 1,274
28 ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 มกราคม 2561 270
29 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 4 มกราคม 2561 369
30 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6 4 มกราคม 2561 267
31 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 4 มกราคม 2561 336
32 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐานการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 4 มกราคม 2561 456
33 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียนโดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2561 607
34 ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ครั้งที่ 2 ปี 2560 4 มกราคม 2561 829
35 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 4 มกราคม 2561 2,310
36 ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต 26 ธันวาคม 2560 200
37 แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต 15 ธันวาคม 2560 360
38 ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่บัตรประชาชนผิดและต้องแจ้งแก้ไข รอบที่ 1 (DMC) 6 ธันวาคม 2560 297
39 การตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ DMC 24 พฤศจิกายน 2560 343
40 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ 17 พฤศจิกายน 2560 488
41 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 17 พฤศจิกายน 2560 469
42 การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 16 พฤศจิกายน 2560 588
43 การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดเอกชน และเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 16 พฤศจิกายน 2560 672
44 ด่วนที่สุด ...... ขอให้โรงเรียนที่รายชื่อต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 17 พย.60 15 พฤศจิกายน 2560 464
45 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 13 พฤศจิกายน 2560 823
46 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 10 พฤศจิกายน 2560 750
47 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 พฤศจิกายน 2560 998
48 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบเลขบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน 2 พฤศจิกายน 2560 263
49 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560 1 พฤศจิกายน 2560 369
50 แบบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 25 ตุลาคม 2560 421

 ทั้งหมด 481 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์