หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 480 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
451 โครงการจักรยานพระราชทาน 24 ธันวาคม 2558 672
452 การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) 21 ธันวาคม 2558 680
453 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 21 ธันวาคม 2558 654
454 ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนนักเรียน ปี2558 21 ธันวาคม 2558 737
455 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 15 ธันวาคม 2558 622
456 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%) 15 ธันวาคม 2558 722
457 การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 15 ธันวาคม 2558 648
458 จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 14 ธันวาคม 2558 732
459 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%) 14 ธันวาคม 2558 658
460 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 14 ธันวาคม 2558 682
461 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 14 ธันวาคม 2558 832
462 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 9 ธันวาคม 2558 778
463 รหัสงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ของทุกโรงเรียน 8 ธันวาคม 2558 659
464 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) 8 ธันวาคม 2558 660
465 การคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 8 ธันวาคม 2558 717
466 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4 ธันวาคม 2558 761
467 สพป.พิษณุโลกเขต ๑ ขยายเปิดบริการ One Stop Service ทุกวัน 3 ธันวาคม 2558 664
468 สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐ 30 พฤศจิกายน 2558 668
469 เชิญชวนประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 30 พฤศจิกายน 2558 1,122
470 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ติดตามครั้งที่3) 27 พฤศจิกายน 2558 633
471 การจัดทำมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวัยลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 655
472 มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 23 พฤศจิกายน 2558 667
473 ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ประชุม 23 พฤศจิกายน 2558 653
474 ซ้อมความเข้าใจการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 23 พฤศจิกายน 2558 668
475 มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 23 พฤศจิกายน 2558 663
476 แจ้งโรงเรียนจัดทำการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558 639
477 ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 23 พฤศจิกายน 2558 665
478 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา 20 พฤศจิกายน 2558 683
479 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 20 พฤศจิกายน 2558 690
480 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 20 พฤศจิกายน 2558 681

 ทั้งหมด 480 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์