กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 1 

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

      ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนยาจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน จากเว็บไซต์ http://cct.thaieduforall.org  มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ ให้โรงเรียนส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนคืนส่วนกลาง ชื่อบัญชี "เงินอุดหนุนทั่วไป สพฐ." เลขที่บัญชี 059-0-19453-4 ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนาใบ Pay-in ส่งให้สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

เอกสารแนบ คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 21 กันยายน 2560
ผู้อ่าน: 395 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์