กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 

     ทางสหกรณ์ฯ จะทำการงดเรียกเก็บใบเสร็จสหกรณ์ฯ ในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560 ในระหว่างช่วงรอเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 

     ฉะนั้น เมื่อทำการงดเก็บในเดือนตุลาคม 2560 ดอกเบี้ยเงินกู้ของเดือนตุลาคมของสมาชิกที่ได้ทำการกู้เงินกับสหกรณ์นั้น ก็ต้องนำไปทบเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2560 

     ดังนั้น ถ้าสมาชิกไม่ต้องการให้เรียกเก็บใบเสร็จของเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวนมาก สมาชิกสามารถนำเงินเพื่อชำระพิเศษด้วยตนเองในเดือนตุลาคม 2560 ก่อนได้ และในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก คนละ1,000 บาท และจะเรียกเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้ของสมาชิกตามเดิม

     แต่หากสมาชิกท่านไหนมีความประสงค์ที่จะปรับการส่ง กรุณามาดำเนินการติดต่อเข้าพบเจ้าหน้าที่นิติกร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ด้วยตนเอง พร้อมทั้งต้องนำเอกสารรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญที่สมาชิกได้รับจากกรมบัญชีกลางติดตัวมาด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการปรับรายละเอียดดังกล่าว

จึงแจ้งสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อทราบโดยทั่วกัน


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 25 กันยายน 2560
ผู้อ่าน: 442 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์