กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 เพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/ ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเอกชน/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม พิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5 สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

             ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  www.niets.or.th ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งการเปิดระบบ O-NET เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ เพิ่ม/ลดผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   ได้ทาง www.niets.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2560

             ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยสามารถดำเนินการแจ้ง เพิ่ม กรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี/รายชื่อตกหล่น หรือแจ้ง ลด กรณีนักเรียน ย้ายสถานศึกษาหลังจากแจ้งชื่อในระบบ หรือลาออก/จำหน่าย ทั้งนี้จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่ผิดพลาดได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

 

 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 3 ตุลาคม 2560
ผู้อ่าน: 350 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์