กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 

                 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัด Download รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ ตามช่องทางการดังต่อไปนี้ 

1. http://finance.obec.go.th

2.http://plan.bopp-obec.info

3.เว็ปไซต์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 http://phitsanulok1.go.th/

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 17 ตุลาคม 2560
ผู้อ่าน: 532 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์