กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560

เรียน   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.พล.1/สังกัดเอกชน/สังกัดท้องถิ่น/สังกัด สกว.
 
         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการประเมินและการทดสอบ ได้แก่  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบเป็นศูนย์สอบ ของการทดสอบ และการประเมินทั้ง 2 รายการ ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนเตรียมการทดสอบ/การประเมินเบื้องต้น ได้แก่
1.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อันประกอบด้วย  ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน ห้องเรียน/เด็กพิเศษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนจะต้องนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม NT – Access ตามเวลาที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2.ขอให้โรงเรียนสังกัดเอกชนท้องถิ่น/สังกัด สกว. ดำเนินส่งจำนวนนักเรียนให้แก่ สพป.พล.1 (ศน.ปิยนารถ สุขม่วง 0815320270) ภายในวันที่3 พฤศจิกายน 2560  ทางไลน์ส่วนตัว หรือทาง e-mail : piyanart88@gmail.com  เพื่อแจ้งจำนวนในการจัดสรรงบประมาณ/และทำข้อสอบให้แก่ สพฐ.ต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ศน.ปิยนารถ สุขม่วง


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 1 พฤศจิกายน 2560
ผู้อ่าน: 365 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์