กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสัังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติบัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกันนี้ 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 485 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์