กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ด่วนที่สุด ...... ขอให้โรงเรียนที่รายชื่อต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 17 พย.60

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

                ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนการนักเรียน ปี 2560 ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้อ่าน: 463 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์