กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พฺิษณุโลก เขต 1

         ด้วย สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เอกสารแนบ ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง คลิกที่นี่

2. เอกสารแนบการประเมิน  NT และ RT คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
ผู้อ่าน: 585 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์