กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรีย

           ตามหนังสือ ที่ ศธ 041012/ว 5519 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2560 เรื่อง การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนในรายการ/กิจกรรมที่โรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือ คือ ทุกรายการต้องได้คะแนน 80 ขึ้นไป ตามหนังสือดังกล่าวมีข้อผิดพลาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดยางฯ โรงเรียนวัดยางเอนฯ โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนวัดปรือกระเทียม โรงเรียนบ้านพลายชุมพล และโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ขอให้ใช้เอกสารฉบับนี้แทนเอกสารที่ส่งมาด้วยฉบับเดิม คลิกรายละเอียด

ต้องขออภัยและขอขอบคุณ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
ผู้อ่าน: 469 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์