กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีทืี่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
        และเชิญกรรมการระดับสนามสอบประชุม วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมลาพาโลมา พิษณุโลก


 สั่งพิมพ์หน้านี้
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อมูลข่าววันที่: 13 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 324 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์