รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 1,137 รายการ

#เรื่องประกาศวันที่จำนวนเข้าชม
51 วางพวงมาลาวันปิยมหาราช 25 ตุลาคม 2560 96
52 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับฟังประชุม VDO Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. 18 ตุลาคม 2560 135
53 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 แนะนำตัวต่อที่ประชุม อกศจ.พิษณุโลก 17 ตุลาคม 2560 170
54 รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 9 ตุลาคม 2560 178
55 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้ต้อนรับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 5 ตุลาคม 2560 365
56 โครงการการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy) 5 ตุลาคม 2560 163
57 รร.วัดศรีวิสุทธาราม เปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต” 4 ตุลาคม 2560 167
58 รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 2 ตุลาคม 2560 181
59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน 30 กันยายน 2560 154
60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายยุวชน คุรุชนคนคุณธรรม 30 กันยายน 2560 115
61 เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 30 กันยายน 2560 160
62 เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 30 กันยายน 2560 127
63 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 27 กันยายน 2560 179
64 อนุบาลพิษณุโลกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนกับประเทศออสเตรเลีย 26 กันยายน 2560 106
65 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานเสริมเด็กไทยเรียนอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 21 กันยายน 2560 209
66 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 20 กันยายน 2560 178
67 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัย 20 กันยายน 2560 167
68 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขยายผลโรงเรียนไร้ขยะ 20 กันยายน 2560 166
69 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “สานฝันสู่อาชีพ” 20 กันยายน 2560 101
70 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามคว้าโล่รางวัลระดับประเทศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 20 กันยายน 2560 98
71 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 18 กันยายน 2560 128
72 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย 18 กันยายน 2560 96
73 ติวเข้มการกรอกข้อมูลระบบ SPC 12 กันยายน 2560 197
74 สพป.พิษณุโลกสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน 11 กันยายน 2560 188
75 จัดทำแผนขับเคลื่อน PLC 11 กันยายน 2560 147
76 สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน. 11 กันยายน 2560 142
77 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระยะที่ 2 9 กันยายน 2560 173
78 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 8 กันยายน 2560 122
79 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 8 กันยายน 2560 103
80 ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 8 กันยายน 2560 117
81 ติดตามโครงการ 8 กันยายน 2560 91
82 สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 7 กันยายน 2560 78
83 ประกวดสุนทรพจน์ “หลักการทรงงานและพระราชดำริเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต” ประจำปี 2560 7 กันยายน 2560 97
84 ประชุมทางไกล การดำเนินงาน DLTV 5 กันยายน 2560 117
85 อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 4 กันยายน 2560 149
86 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.เพชรบุรี เขต 2 4 กันยายน 2560 104
87 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 30 สิงหาคม 2560 161
88 อบรมดูงานมอนเทสซอริ 29 สิงหาคม 2560 147
89 สพป.พิษณุโลก เขต 1 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ NT ป.3 29 สิงหาคม 2560 120
90 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ครูผู้สอนภาษาไทย 29 สิงหาคม 2560 159
91 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติรุ่นที่ 2 28 สิงหาคม 2560 134
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การอ่านรู้เรื่อง ตามแนว PISA ครูภาษาไทย รุ่นที่ 3 27 สิงหาคม 2560 173
93 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้สถานศึกษาเมืองสองแคว 26 สิงหาคม 2560 118
94 บริษัท BAM มอบทุนการศึกษานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 25 สิงหาคม 2560 99
95 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.รร.บ่อวิทยบางระกำ 25 สิงหาคม 2560 195
96 สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 25 สิงหาคม 2560 124
97 กลุ่มบึงกอกหนองกุลาถอดบทเรียนสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22 สิงหาคม 2560 135
98 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ 22 สิงหาคม 2560 218
99 กีฬานักเรียนสัมพันธ์กลุ่ม 9 ไตรมิตร 21 สิงหาคม 2560 145
100 สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 19 สิงหาคม 2560 143

 ทั้งหมด 1137 แถว « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์