รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 1,132 รายการ

#เรื่องประกาศวันที่จำนวนเข้าชม
101 รองผู้ว่าพิษณุโลกพบนักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ 17 สิงหาคม 2560 103
102 กลุ่มบึงกอก- หนองกุลานำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 16 สิงหาคม 2560 125
103 มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15 สิงหาคม 2560 136
104 พิษณุโลก เขต 1 สร้างความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร –ครู ก่อน พรบ.บังคับใช้ 15 สิงหาคม 2560 155
105 พิษณุโลก เขต 1 ติวเข้มครูทำ Test Blueprint 13 สิงหาคม 2560 186
106 ผู้ใหญ่ใจดี 13 สิงหาคม 2560 89
107 เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 11 สิงหาคม 2560 142
108 โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 10 สิงหาคม 2560 132
109 ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก 9 สิงหาคม 2560 146
110 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning 8 สิงหาคม 2560 166
111 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA 7 สิงหาคม 2560 189
112 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรม “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 7 สิงหาคม 2560 128
113 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการนำคุณธรรมเข้าสู่สถานศึกษา 5 สิงหาคม 2560 150
114 กลุ่มจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 สิงหาคม 2560 117
115 คลัสเตอร์ 17 ประชุมวิเคราะห์ภาระงาน ของสพท.ที่จะถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด 4 สิงหาคม 2560 95
116 สพป.พล.1 ร่วมการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ 4 สิงหาคม 2560 103
117 สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 ที่จังหวัดพิษณุโลก 31 กรกฎาคม 2560 179
118 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2560 145
119 สพป. พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 27 กรกฎาคม 2560 133
120 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 27 กรกฎาคม 2560 116
121 สพป. พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 27 กรกฎาคม 2560 124
122 ศูนย์ PEER Center อ.บางระกำ จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 27 กรกฎาคม 2560 106
123 สพป. พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day 26 กรกฎาคม 2560 113
124 สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือกผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2560 26 กรกฎาคม 2560 93
125 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนวัดอินทรีย์ 24 กรกฎาคม 2560 138
126 MOU โรงเรียนสุจริตรุ่นที่ 2 24 กรกฎาคม 2560 130
127 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย “หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวสะเต็ม” 24 กรกฎาคม 2560 135
128 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Lommunity) สู่สถานศึกษา 24 กรกฎาคม 2560 123
129 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 22 กรกฎาคม 2560 190
130 สพป. พิษณุโลก เขต 1 เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย 21 กรกฎาคม 2560 128
131 สพป. พิษณุโลก เขต1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 19 กรกฎาคม 2560 149
132 สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 18 กรกฎาคม 2560 156
133 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 18 กรกฎาคม 2560 111
134 สพป.พิษณุโลก ขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ปี 2560 18 กรกฎาคม 2560 175
135 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานรร.อนุบาลหนองคาย 18 กรกฎาคม 2560 118
136 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 18 กรกฎาคม 2560 108
137 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม “สพฐ.สัญจร” 18 กรกฎาคม 2560 87
138 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 18 กรกฎาคม 2560 54
139 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 17 กรกฎาคม 2560 81
140 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด 14 กรกฎาคม 2560 196
141 สพป. พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 13 กรกฎาคม 2560 145
142 ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม 11 กรกฎาคม 2560 158
143 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.6 แบบเข้ม 11 กรกฎาคม 2560 145
144 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนวัดธรรมเกษตร 7 กรกฎาคม 2560 159
145 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 6 กรกฎาคม 2560 172
146 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 5 กรกฎาคม 2560 195
147 สพป.พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 4 กรกฎาคม 2560 169
148 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 3 กรกฎาคม 2560 185
149 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ครูภาษาไทย ตามแนว PISA 3 กรกฎาคม 2560 220
150 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 3 กรกฎาคม 2560 186

 ทั้งหมด 1132 แถว « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์