รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 1,132 รายการ

#เรื่องประกาศวันที่จำนวนเข้าชม
151 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ปี 2560 3 กรกฎาคม 2560 172
152 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ 1 กรกฎาคม 2560 169
153 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนในสังกัด 29 มิถุนายน 2560 161
154 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน 29 มิถุนายน 2560 103
155 สพป.พิษณุโลก เขต 1 “รับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านระบบ Video Conference 29 มิถุนายน 2560 77
156 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.บ้านคลองน้ำเย็น) 29 มิถุนายน 2560 146
157 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.นิคมบางระกำ 4) 29 มิถุนายน 2560 145
158 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่(รร.บ้านหนองตะเคียน) 29 มิถุนายน 2560 144
159 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.วัดห้วงกระได) 29 มิถุนายน 2560 69
160 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 29 มิถุนายน 2560 62
161 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 27 มิถุนายน 2560 160
162 แสดงความยินดี 26 มิถุนายน 2560 185
163 ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17 26 มิถุนายน 2560 186
164 สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560 24 มิถุนายน 2560 242
165 สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย 23 มิถุนายน 2560 189
166 การพัฒนาครูอำเภอบางระกำตามแนวทาง ( PLC : Professional Learning Community ) 23 มิถุนายน 2560 157
167 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู” 22 มิถุนายน 2560 129
168 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 22 มิถุนายน 2560 137
169 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด 22 มิถุนายน 2560 126
170 ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 20 มิถุนายน 2560 124
171 สพป.พล.1 พัฒนาครูแกนนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง 17 มิถุนายน 2560 198
172 เปิดค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 16 มิถุนายน 2560 157
173 กองเนตรนารีโรงเรียนจ่านกร้องชนะเลิศประกวดลูกเสือ เนตรนารี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก 16 มิถุนายน 2560 196
174 สพป. พิษณุโลก เขต1 ออกนิเทศและติดตามผลเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา 15 มิถุนายน 2560 178
175 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15 มิถุนายน 2560 204
176 สพป. พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ 13 มิถุนายน 2560 229
177 รับมอบดอกดารารัตน์จากสภานักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 13 มิถุนายน 2560 164
178 สพป. พล. เขต1 ประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 10 มิถุนายน 2560 173
179 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับคณะ สพม.18 7 มิถุนายน 2560 205
180 นิเทศโรงเรียนตาปะขาวหายเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา 6 มิถุนายน 2560 237
181 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เปิดค่ายศาสตร์พระราชา 5 มิถุนายน 2560 224
182 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 1 มิถุนายน 2560 238
183 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 1 มิถุนายน 2560 144
184 สพป.พิษณุโลก 1 ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 30 พฤษภาคม 2560 237
185 ตรวจสอบห้องเรียนเพิ่มตามคำร้องขอของโรงเรียนสิ่นหมิน 29 พฤษภาคม 2560 180
186 ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน 26 พฤษภาคม 2560 174
187 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน 25 พฤษภาคม 2560 153
188 ประชุม VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 25 พฤษภาคม 2560 120
189 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ต้อนรับการเปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2560 229
190 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 24 พฤษภาคม 2560 217
191 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 24 พฤษภาคม 2560 192
192 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2560 22 พฤษภาคม 2560 216
193 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์โรงเรียนดีประจำตำบล” 22 พฤษภาคม 2560 172
194 สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่/เกียรติบัตร โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559 22 พฤษภาคม 2560 193
195 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 22 พฤษภาคม 2560 149
196 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก 18 พฤษภาคม 2560 184
197 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” 18 พฤษภาคม 2560 194
198 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับนิติกรคนใหม่ 17 พฤษภาคม 2560 219
199 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560 16 พฤษภาคม 2560 180
200 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 9 พฤษภาคม 2560 276

 ทั้งหมด 1132 แถว « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์