กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์

ชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

ซึ่งโครงการชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนและเยาวชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ชุมชนรอบสำนักงานการไฟฟ้า หรือชุมชนอยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่มีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบด้านชีววิถีให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติทั้งด้านปศุสัตว์ ประมงและการเกษตร โดยใช้จุลินทรีย์ในระบบบำบัด  โดยในเบื้องต้นฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือใช้งบประมาณสนับสนุน 7 หมื่นบาทและจะเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการต่อไป
 
 
 
 
 


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์