กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม

จากนั้นนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งวาระการประชุมกลุ่มงานต่าง ๆ ได้เสนอเรื่องตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานให้ที่ประชุมรับทราบและปฏิบัติ 


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์