กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ปี 2561ระดับเขตพื้นที่

การสอบแข่งขันทางวิชาการ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับนักเรียนทุกสังกัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ใช้โรงเรียนจ่าการบุญและโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นสนามสอบแข่งขัน มีนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 927 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1.139 คน มีนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนศูนย์สอบ


                                                                                               ฝ่ายประชาสัมพันธ์:ภาพ/ข่าว


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์