กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  นาย พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานให้โอวาทแก่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยกล่าวว่าให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี หลังจากนั้นครูผู้ช่วยทั้งหมด จำนวน 17 ราย ได้ไปจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ตามที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ่ ตามประกาศคณะกรรมกรศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก // นางสาวสุพัชฌา บุญอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์