รายการวีดีโอทั้งหมด

ลำดับ

ภาพตัวอย่าง

หัวข้อ

1
0:000:01:48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
BY : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
Post Date : 2015-07-09 11:37:33
Detail :
2
0:000:01:54
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
BY : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
Post Date : 2016-06-29 15:16:28
Detail :
3
0:000:07:50
กิจกรรม Asean day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
BY : Kannika Pengprang
Post Date : 2013-08-09 14:37:05
Detail :
4
0:000:01:44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
BY : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
Post Date : 2015-11-06 15:13:52
Detail :
5
0:002:17:55
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมฯ แผ่น 1
BY : นพดล มูลแก่น
Post Date : 2016-07-23 00:16:04
Detail : วันนี้ โรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2559 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เวลา 05.30 – 16.30 น. โดยออกเดินทาง ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เวลา 05.30 น. ถึงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เวลา 07.10 น. ได้พบเห็นกิจกรรมตั้งแต่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน ตลอดกระทั่งกิจกรรมโครงงานที่ยั่งยืนสัมฤทธิ์ผล ได้แนวคิดนำไปปรับใช้ ได้ทราบถึงการเริ่มต้นที่พบอุปสรรคต่างๆ นาๆ แต่สุดท้ายเมื่อสำเร็จก็เกิดความยั่งยืน น่าชื่นชมยกย่องคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมครับ และคณะศึกษาดูงานฯ กลับถึง สพป.พิษณุโลก เขต 1 เวลา 16.30 น. โดยสวัสดิภาพ
6
0:002:13:48
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมฯ แผ่น 2
BY : นพดล มูลแก่น
Post Date : 2016-07-23 00:14:47
Detail : วันนี้ โรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2559 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เวลา 05.30 – 16.30 น. โดยออกเดินทาง ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เวลา 05.30 น. ถึงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เวลา 07.10 น. ได้พบเห็นกิจกรรมตั้งแต่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน ตลอดกระทั่งกิจกรรมโครงงานที่ยั่งยืนสัมฤทธิ์ผล ได้แนวคิดนำไปปรับใช้ ได้ทราบถึงการเริ่มต้นที่พบอุปสรรคต่างๆ นาๆ แต่สุดท้ายเมื่อสำเร็จก็เกิดความยั่งยืน น่าชื่นชมยกย่องคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมครับ และคณะศึกษาดูงานฯ กลับถึง สพป.พิษณุโลก เขต 1 เวลา 16.30 น. โดยสวัสดิภาพ


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์