เว็บบอร์ดมีกระทู้ทั้งหมด 2,692 รายการ

 เพิ่มคำถามใหม่

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
451 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 2 ตุลาคม 2555
675 0
452 เชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 1 ตุลาคม 2555
671 0
453 แผนการรับนักเรียน 2556 (โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง) ภัทรพงษ์ สุขเกิด(ธุรการโรงเรียนบ้านหัววังกร่าง)
เมื่อ: 1 ตุลาคม 2555
675 0
454 ครูคนแรกของ อ.บางระกำ นายกอบต,ท่านางงาม ผอ.พิษณุ ชาบาง
เมื่อ: 1 ตุลาคม 2555
671 0
455 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเงิน เขต 1
เมื่อ: 30 กันยายน 2555
674 0
456 งานศิลปหัตถกรรมฯระดับภาค ครูเขต1
เมื่อ: 30 กันยายน 2555
674 0
457 สรุปการแข่งขัน ครูเขต1 อ.เมือง
เมื่อ: 30 กันยายน 2555
676 0
458 ตำแหน่งว่าง จินตนา
เมื่อ: 30 กันยายน 2555
673 0
459 เอกสารที่ใช้สำหรับฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1
เมื่อ: 30 กันยายน 2555
675 1
460 รับสมัครครู โรงเรียน
เมื่อ: 29 กันยายน 2555
679 0
461 แจ้งด่วน!เรียนเชิญคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนที่ ๗ ประชุม ประธานกลุ่ม ๗
เมื่อ: 29 กันยายน 2555
669 0
462 การย้ายของข้าราชการครูสายผู้สอน ข้าราชการครู
เมื่อ: 29 กันยายน 2555
675 0
463 ธุรการ very good ชโลบล
เมื่อ: 28 กันยายน 2555
674 0
464 ครูประถมอาจจะท้อถอย ผู้ห่วงมาตรฐานการแข่งขัน
เมื่อ: 28 กันยายน 2555
673 0
465 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนสอบโอเน็ต 2555 ศน.พิพัฒน์
เมื่อ: 26 กันยายน 2555
676 0
466 ขอแนะนำเว็บไซต์ sunisa
เมื่อ: 26 กันยายน 2555
682 0
467 ส่งรายชื่อตัวแทนการประกวดมัคนายกน้อยระดับกลุ่มโรงเรียน ธุรการกลุ่มโรงเรียนนเรศวร
เมื่อ: 25 กันยายน 2555
674 0
468 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 25 กันยายน 2555
670 0
469 เชิญผู้บริหารกลุ่ม9ไตรมิตรประชุม ประธานกลุ่ม9ไตรมิตร
เมื่อ: 25 กันยายน 2555
682 0
470 ส่งรายชื่อตัวแทนการประกวดมัคนายกน้อยและสวดมนต์ฯระดับกลุ่ม (กลุ่ม 9 ไตรมิตร) ประธานกลุ่ม9ไตรมิตร
เมื่อ: 25 กันยายน 2555
690 0
471 แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่
เมื่อ: 25 กันยายน 2555
678 0
472 เลื่อนประชุมผู้บริหารกลุ่ม ๘ ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
671 0
473 ผลการประกวดศิลปหัตกรรม ครู
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
673 0
474 ด่วนล่าสุดการแข่งขันเครื่องร่อนและหุ่นยนต์ สพป.พล1 ศน.พิพัฒน์
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
673 0
475 ประชุมผู้บริหารฯกลุ่ม 10 (บึงกอก-หนองกุลา) เลขากล่มฯ 10 (บึงกอก-หนองกุลา)
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
675 0
476 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.55) กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
674 0
477 เพลงดอกไม้อาเซียน ครูนัด สิงห์วี โรงเรียนบ้านดงยาง
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
710 0
478 เพลงดอกไม้อาเซียน ครูนัด สิงห์วี โรงเรียนบ้านดงยาง
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
673 0
479 รับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดจุฬามณี
เมื่อ: 24 กันยายน 2555
705 0
480 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปี 2555 ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา
เมื่อ: 23 กันยายน 2555
671 0
481 ขอเชิญประชุม นายสุวรรณ เพ็ชรบัว
เมื่อ: 23 กันยายน 2555
672 0
482 ร้องเรีบน สุปราณี
เมื่อ: 22 กันยายน 2555
673 0
483 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลฯสอบO-NET55 ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา
เมื่อ: 22 กันยายน 2555
672 0
484 ผลการตัดสินเมื่อไร เมื่อไรก็มีปัญหา ครูเซ็งเหมือนกัน
เมื่อ: 22 กันยายน 2555
675 0
485 การเรียนวปอ.ของผอ.สพป.พล.1 ดร.บุญรักษ์. ยอดเพชร
เมื่อ: 22 กันยายน 2555
689 0
486 ขอเชิญผู้บริหาร กลุ่ม๘ ประชุม ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง
เมื่อ: 21 กันยายน 2555
676 0
487 ผลการประกวดสวดมนต์หมูทำนองสรภัณญะระดับกลุมนเรศวร ธุรการกลุ่มโรงเรียนนเรศวร
เมื่อ: 21 กันยายน 2555
690 0
488 24-28 กันยายน 55 ศน.ทุกสายออกเก็บข้อมูลแท็ปเล็ตทุกรร. ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
718 0
489 เมื่อไรจะปรับปรุง ครูเซ็ง
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
669 0
490 การเดินทางไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน การเงิน เขต 1
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
671 0
491 รับสมัคร ทีมละครสั้นภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3 เป็นตัวแทนไปแข่งเชียงใหม่ ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
673 0
492 แจ้งรายการแสดงความสามารถนร.ที่เซ็นทรัล กิจกรรม Child Show เพิ่มอีก 2 รร.ค่ะ ศน.วรากร
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
670 0
493 กลุ่ม 7 ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มทุกโรงเรียนประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ 7
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
671 0
494 คำสั่งกลุ่มโรงเรียนที่7 ประธานกลุ่มโรงเรียนที่7
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
672 0
495 ผลการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กออกหรือยังคะ auzzy
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
674 0
496 เชิญรร.กลุ่ม9ส่งนักเรียนประกวดสวดมนต์ฯ ประธานกลุ่ม9ไตรมิตร
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
671 0
497 เรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานศพครูเบิ้ม-อำพร เขียวปั้น ผ.อ.พีรพงษ์ เอี่ยมละมัย
เมื่อ: 20 กันยายน 2555
673 0
498 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับสื่อ Teacher sKit ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 19 กันยายน 2555
670 0
499 ท่านคิดว่า ผลการแข่งขันนนร.ได้ที่ 1 แต่อยู่ในระดับเหรียญเงิน เห็นควรจะส่งไปแข่งที่เชียงใหม่ไหมค่ะ ศน.รรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 19 กันยายน 2555
669 0
500 วันพิจราณาโอนย้ายข้าราชการครู ของ พล.เขต 1 ครูดอย
เมื่อ: 19 กันยายน 2555
678 0

 ทั้งหมด 2692 แถว « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 54 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์