เว็บบอร์ดมีกระทู้ทั้งหมด 2,692 รายการ

 เพิ่มคำถามใหม่

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
501 เข้าไปลงทะเบียน Tablet ในเว็บ บ่ ได้ ครู ป.1
เมื่อ: 19 กันยายน 2555
674 0
502 ทำเนียบรุ่นใต้แสงธรรม thanakon
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
674 0
503 ขอฝากเว็บไซด์ของ มทร.ธัญบุรี ไอญภานินท์
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
672 0
504 ด่วนมาก! การประชุมผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เออรี่) การเงิน สพป พล. 1
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
681 0
505 ส่งงาน ศน.พิพัฒน์ นพรัตน์
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
675 0
506 ส่งงาน ศน.พิพัฒน์ นพรัตน์
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
673 0
507 ส่งงาน ศน.พิพัฒน์ นพรัตน์
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
673 0
508 รายงานการเดินทางไปราชการโรงเรียนดีศรีตำบล นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
675 0
509 ขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยครับ นักเรียนผู้ผิดหวัง
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
676 0
510 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานเกษียณบางระกำ สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 18 กันยายน 2555
670 0
511 เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 17 กันยายน 2555
672 0
512 แจ้งชื่อครูเกษียณเข้าร่วมงานมุทิตาจิตสุโขทัย โรงเรียนวัดจุฬามณี
เมื่อ: 17 กันยายน 2555
671 0
513 ส่งงานศน.พิพัฒน์ ครูนพรัตน์
เมื่อ: 17 กันยายน 2555
671 0
514 รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ครูโรงเรียนวัดพรหมเกษร
เมื่อ: 17 กันยายน 2555
676 0
515 คณะกรรมการงานเกษียณบางระกำ สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 17 กันยายน 2555
678 0
516 กลุ่ม ๗ แจ้งกำหนดประกวดสวดมนต์/มัคนายก/BesT ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ ๗
เมื่อ: 16 กันยายน 2555
697 0
517 กลุ่ม ๗ ขอเชิญครูกีฬาประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ ๗
เมื่อ: 16 กันยายน 2555
687 0
518 ข้อมูลรายชื่อนักเรียนสอบ O-net ขอสงวนชื่อผู้ส่ง
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
710 0
519 ผลศิลปหัตถกรรม ร ร บ้านเรียงกระดก ธนากร
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
671 0
520 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียน 6 นเรศวร กลุ่มนเรศวร
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
673 0
521 แจ้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่ได้รับสื่อ Teacher s Kit ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
675 0
522 โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงาน กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
672 0
523 แจ้งผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มโรงเรียนที่ 7ระดับประถม ชโลบล
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
674 0
524 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนที่ 7 ระดับมัธยม ชโลบล
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
679 0
525 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่ม9 ไตรมิตร กลุ่ม 9 ไตรมิตร
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
687 0
526 แจ้งแก้ไขผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนที่ 7 ชโลบล
เมื่อ: 14 กันยายน 2555
686 0
527 การศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียน กลุ่มราชพฤกษ์
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
672 0
528 รายงานการจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศ ธุรการค่ะ
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
673 0
529 ส่งงานศน.พิพัฒน์ ครูเหมวรรณ
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
674 0
530 เลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค. 55 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
675 0
531 เรียนผอ.มลิวัลย์ ประวัง ธุรการโรงเรียน
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
676 0
532 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มราชพฤกษ์ กลุ่มราชพฤกษ์
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
677 0
533 ขอความอนุเคราะห์ส่งรหัสโอเน็ต งานธุรการโรงเรียน
เมื่อ: 13 กันยายน 2555
669 0
534 ชี้แจง เรื่องหนังสือ "สื่อ Teacher s Kit" ป.1-3 ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 12 กันยายน 2555
672 0
535 การมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล 1 นายจรัญ พุ่มไม้
เมื่อ: 12 กันยายน 2555
712 0
536 ตรวหนังสือต่อไปนี้ด้วย ทองหล่อ
เมื่อ: 12 กันยายน 2555
674 0
537 แจ้ง รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมครูผู้สอนปฐมวัยโดยวิธีการฝังตัว ศน.สโรชา เนียมนก
เมื่อ: 12 กันยายน 2555
674 0
538 ขอขอบคุณและร่วมภาคภูมิใจ ดร.บุญรักษ์. ยอดเพชร
เมื่อ: 12 กันยายน 2555
674 0
539 ทำไมจึงเลือก casio กันครับ casio
เมื่อ: 11 กันยายน 2555
672 0
540 ขยายเวลาการสำรวจข้อมูลรายรับรายจ่ายของโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 11 กันยายน 2555
673 0
541 ลูกจ้างชั่วคราวขาดราชการ นางกฤตติกา วงศ์รังสิมา /กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 11 กันยายน 2555
674 0
542 ลูกจ้างชั่วคราวขาดราชการ นางกฤตติกา วงศ์รังสิมา /กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 11 กันยายน 2555
740 0
543 เขตส่งตารางการแข่งขัน เวลา และสถานที่ให้ทุกรร.แล้วค่ะ ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 11 กันยายน 2555
672 0
544 แจ้งเลื่อนประชุมบางระกำ สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
672 0
545 กลุ่ม 7 ส่งคำสั่งและขอเชิญกรรมการศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม ประธานกลุ่ม 7
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
669 0
546 แจ้งโรงเรียนที่ส่งเบิกค่าเช่าบ้าน (ด่วนค่ะ) การเงิน เขต 1
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
670 0
547 แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งค่าเช่าบ้าน (ด่วนค่ะ) การเงิน เขต 1
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
673 0
548 แจ้งโรงเรียนวัดบ้านดง รับเอกสารค่าเช่าบ้านคืนด่วนค่ะ การเงิน เขต 1
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
670 0
549 อย่าลืม! ประชุมกรรมการทุกสาระวิชา 11 ก.ย. 55 ณ รร.อนุลาลพิษณุโลก ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
675 0
550 คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม7 ธุรการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
เมื่อ: 10 กันยายน 2555
670 0

 ทั้งหมด 2692 แถว « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 54 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์