เว็บบอร์ดมีกระทู้ทั้งหมด 2,692 รายการ

 เพิ่มคำถามใหม่

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
251 กลุ่ม 7 แจ้งเลื่อนการประชุม พีรพงษ์ เอี่ยมละมัย
เมื่อ: 20 มีนาคม 2556
677 0
252 การอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปราณีต ตั้งปอง 085-0520663
เมื่อ: 18 มีนาคม 2556
672 0
253 ประชุมผู้บริหารกลู่มฯ 10 (บึงกอก-หนองกุลา) เลขากลุ่มฯ 10
เมื่อ: 18 มีนาคม 2556
674 0
254 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯประชุม ผอ.ประทีป โพธิ์ดง ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
เมื่อ: 15 มีนาคม 2556
787 0
255 การอบรมครูภาษาอังกฤษรร.ขยายโอกาสทุกโรงเรียน 4-6 เม.ย. ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 14 มีนาคม 2556
677 0
256 เชิญร่วมงานศพ นายบุุญมี บุญมา ผอ.เรณู ช้างทอง
เมื่อ: 13 มีนาคม 2556
671 0
257 รับเอกสาร กลุ่มแผน
เมื่อ: 11 มีนาคม 2556
676 0
258 ยินดีกับครูเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ผอ.นิพนธ์ ขาวเอี่ยม
เมื่อ: 10 มีนาคม 2556
712 0
259 อยากเป็นสมาชิกสหกรณ์ครู ครูเอกชน
เมื่อ: 9 มีนาคม 2556
672 0
260 ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาอ.กาญจนา เรืองโต โรงเรียนวัดเนินมะคึก
เมื่อ: 8 มีนาคม 2556
711 0
261 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาคมครูฯ บางระกำ
เมื่อ: 6 มีนาคม 2556
681 0
262 ขอหรัสผ่านการเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 5 มีนาคม 2556
674 0
263 ทดสอบ admin
เมื่อ: 5 มีนาคม 2556
676 0
264 ส่งรายชื่อนักเรียนอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 ธุรการโรงเรียรวัดสระโคล่
เมื่อ: 3 มีนาคม 2556
674 0
265 แจ้งโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม โรงเรียนบ้านหินลาด
เมื่อ: 1 มีนาคม 2556
671 0
266 ส่งรายชื่ออบรมการใช้สื่อ Teacher Kit ชั้น ปฺ1-3 ธุรการโรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
เมื่อ: 1 มีนาคม 2556
711 0
267 รายงานการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2555 นางกฤตติกา วงศ์รังสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2556
676 0
268 ขอเชิญครูรับผิดขอบกีฬาของโรงเรียนในกลุ่ม๘ ประชุม ผอ.วสันต์ แก่นจรรยา
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2556
673 0
269 โรงเรียนวัดเสาหิน/โรงเรียนสาขาบ้านคลองหนองเหล็ก ภัค บริรักษ์สัทธา
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2556
685 0
270 มีเด็กฝากอยู่แล้วจะเปิดสอบบรรจุทำไม ผู้ร่วมชะตากรรม
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2556
673 0
271 ศิษย์เก่า รร.จ่าการบุญ นายอาทิตย์ ทันนิเทศ
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2556
675 0
272 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ขอส่งรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2556
679 0
273 โรงเรียนบ้านวังยาง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง ธุรการ
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2556
689 0
274 ประกาศสอบราคาสร้างส้วมแบบ สปช 603/29 (4ห้อง) ร.ร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2556
672 0
275 แจ้งรร.ที่ยังไม่ได้มารับสื่อTeacher sKit ป.1-3 เลย ตั้งแต่ปี 2555 ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2556
674 0
276 รับสมัครครูเอกภาษาไทย ร.รบ้านหนองกวางลี้
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556
690 0
277 ประกาศรารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการโรงเรียนวัดพรหมเกษร เอกทั่วไป ธูรการ
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556
675 0
278 ขอเชิญครูอังกฤษรร.ขยายโอกาสทุกรร.อบรมภาษาอังกฤษ 4-5 เม.ย. 56 ค่ะ ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2556
692 0
279 เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผอ.นรินทร์ มีมาก ผอ.ร.ร.ชุมแสงสงครามฯ สมาคมครูฯ บางระกำ
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2556
673 0
280 เพิ่มเติมและเลื่อนการตรวจสอบภายใน อ.บางระกำ ดลภูมิญ์ 819716155
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2556
674 0
281 คำสั่งแต่งตั้ง ค.ศ.1 และเงินเดือน ครูผู้ช่วย
เมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2556
737 0
282 รหัสผ่านศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระหัน ศน.สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์
เมื่อ: 7 กุมภาพันธ์ 2556
681 0
283 ขอเชิญฟังพระสวดอภิธรรม บิดาของ ครูวิไลวรรณ เทพภักดีครูโรงเรียนวัดยาง ( มีมานะวิทยา) ครูธุรการ
เมื่อ: 7 กุมภาพันธ์ 2556
714 0
284 ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ครู
เมื่อ: 7 กุมภาพันธ์ 2556
674 0
285 รายงานการใช้รถกระบะ(โรงเรียนบ้านหินลาด) กลุ่มนโยบายและแผน 055-244633 ต่อ 204
เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2556
671 0
286 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารบางระกำ สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2556
674 0
287 แบบสำรวนสำมะโน นักเรียน ธุรการ
เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2556
671 0
288 การนำเว็บไซต์โรงเรียนลิงค์ในเว็บเขตพื้นที่ฯ ชายน้อย จันทร์เทศ
เมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2556
698 0
289 เรื่องผลการสอบวิชาการนานาชาติ ผู้ปกครอง
เมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2556
678 0
290 การจัดงานในโรงเรียน ชาวบ้านหนองพยอม
เมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2556
674 0
291 เชิญผู้บริหารกลุ่ม9ไตรมิตรประชุมพบรองฯประจำกลุ่ม ประธานกลุ่ม9 ไตรมิตร
เมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2556
708 0
292 ขอเชิญประชุม นายสุวรรณ เพ็ชรบัว
เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2556
671 0
293 รับซีดีติว..วันที่19ม.ค. สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 29 มกราคม 2556
701 0
294 การแก้ไขเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 29 มกราคม 2556
675 0
295 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เจ้าหน้าที่พัสดุ
เมื่อ: 29 มกราคม 2556
671 0
296 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ
เมื่อ: 29 มกราคม 2556
679 0
297 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เจ้าหน้าที่พัสดุ
เมื่อ: 29 มกราคม 2556
672 0
298 การใช้กระดานข่าวส่งข้อความและแนบไฟล์ ชายน้อย จันทร์เทศ
เมื่อ: 29 มกราคม 2556
680 0
299 กลุ่มโรงเรียนที่ ๑๐ รับวีดีทัศน์ด่วน โรงเรียนบ้านหนองกุลา
เมื่อ: 28 มกราคม 2556
674 0
300 ไม่ทราบว่าเมื่อไรเขตจะประกาศผลสอบสักทีค่ะ คนสอบ
เมื่อ: 28 มกราคม 2556
672 0

 ทั้งหมด 2692 แถว « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 54 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์