เว็บบอร์ดมีกระทู้ทั้งหมด 2,692 รายการ

 เพิ่มคำถามใหม่

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
301 แก้ไขการรับวีดีทัศน์ (O-NET) โรงเรียนบ้านหนองกุลา
เมื่อ: 28 มกราคม 2556
680 0
302 การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเวริมการศึกษา เพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 25 มกราคม 2556
701 0
303 ประชุมกรรมการ O-NET สพป.พล.1 กลุ่มวัดผล
เมื่อ: 23 มกราคม 2556
672 0
304 มีข่าวมาบอกค่ะ (กลุ่มอำนวยการ) กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ: 21 มกราคม 2556
676 0
305 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2555 กล่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 18 มกราคม 2556
678 0
306 รับสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1
เมื่อ: 17 มกราคม 2556
670 0
307 ขอผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาการส่งข่าวของปากพิงตะวันตกด้วยค่ะ ครูอนงค์เยาว์
เมื่อ: 16 มกราคม 2556
672 0
308 คำสั่งสำนักงานกลุ่มที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู จินตนา พ่วงศร
เมื่อ: 15 มกราคม 2556
729 0
309 คำสั่งสำนักงานกลุ่มที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครูจินตนา วัดอรัญญิก
เมื่อ: 14 มกราคม 2556
679 0
310 รับสมัครูวิทย์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทย์ คณิต ครูพิณ
เมื่อ: 13 มกราคม 2556
686 0
311 แจ้งด่วนโรงเรียนในกลุ่ม 7 บางระกำ-ท่านางงาม ประธานกลุ่ม 7
เมื่อ: 11 มกราคม 2556
676 0
312 กำหนดการติว O-NET กลุ่ม 7 บางระกำ-ท่านางงาม ธุรการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
เมื่อ: 10 มกราคม 2556
680 0
313 เอกสารที่ใช้ฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา การเงิน เขต 1
เมื่อ: 10 มกราคม 2556
671 0
314 ขอเชิญผู้บริหารบางระกำประชุมประจำเดือนมกราคม สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 9 มกราคม 2556
671 0
315 อยากทราบรายละเอียดการติวออนไลน์ วันที่19-20มค56 ครู งง
เมื่อ: 9 มกราคม 2556
676 0
316 ขอเชิญประชุม ผอ.สุวรรณ เพ็ชรบัว
เมื่อ: 9 มกราคม 2556
677 0
317 ส่งกรรมการ O-NET ด้วยครับพี่น้อง!!!! กลุ่มวัดผล
เมื่อ: 9 มกราคม 2556
711 0
318 ตารางติวO-Net ภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มรร. ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 8 มกราคม 2556
671 0
319 สรรหาโรงเรียนร่วมโครงการรูปแบบ English Billingual Education(EBE) ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 8 มกราคม 2556
673 0
320 การแข่งขันกีฬาวันครู สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 5 มกราคม 2556
722 0
321 แจ้งผู้บริหารกลุ่ม 7 บางระกำ ท่านางงาม ชโลบล (ธุรการ)
เมื่อ: 3 มกราคม 2556
670 0
322 คำสั่งสอบ O-net ภาษาอังกฤษ กลุ่มราชพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มราชพฤกษ์
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2555
706 0
323 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การติวสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 08-9944-7757
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2555
710 0
324 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการและครูอัตาจ้างโรงเรียนวัดบึงบอน วัดบึงบอน
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2555
674 0
325 สอบ Pre O-NET 2555 ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 กลุ่มงานวัดผลฯ
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2555
683 0
326 ขอรายชื่อกรรมการจัดสอบO-NETปี2555ระดับสนามสอบ กลุ่มงานวัดผลฯ
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2555
683 7
327 ยินดีกับชำนาญการพิเศษใหม่ โสภณ บ้านหนองกรับ
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2555
676 0
328 ขอยกเลิกกิจกรรมติว O-NET ป.6และม.3 ที่รร.สมัครไว้ค่ะ ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2555
675 0
329 การประชุมพัฒนาศักยภาพครูด้านคุณธรรมจริยธรรม คนละ 200 บาท ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2555
674 0
330 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ กฤตติกา วงศ์รังสิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 081-9716127
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2555
673 0
331 ขอเชิญประชุม ผอ.สุวรรณ เพ็ชรบัว
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2555
684 0
332 ขอเชิญประธานกลุ่มสีทั้ง 4 สี รองฯธิดาพร พานิชพันธ์
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2555
675 0
333 ขอเชิญร่วมงานศพมารดาของผอ.มนัส อินหอม ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2555
670 0
334 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการคัดกรองความเสี่ยงการใช้สารเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาขยายโอกาส สังกัด สพป.พล.1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2555
676 0
335 โรงเรียนที่ไปรับเกียรติบัตรพอเพียง สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2555
673 0
336 รับสมัครพนักงานราชการเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดบึงบอน
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2555
673 0
337 ส่งแบบสำรวจการปิด-เปิดเรียน ของ สพฐ โรงเรียนวัดบ้านไร่
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2555
678 0
338 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนให้กับรร.ที่ไม่มีครูจบเอกภาษาอังกฤษ 31 รร.ที่แจ้งมา ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 8 ธันวาคม 2555
672 0
339 แบบสำรวจ หนังสือที่ ศธ04101/ว6678 ครับ ธุรการ
เมื่อ: 7 ธันวาคม 2555
673 0
340 ขอยกเลิกหนังสือ สพป.พล.1 ที่ ศธ 04101/ว 6688 ลว 6 ธ.ค. 2555 กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 7 ธันวาคม 2555
718 0
341 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (2) ษิรดา
เมื่อ: 6 ธันวาคม 2555
675 0
342 อยากทราบเรื่อง คำสั่งตั้งแต่งครูผู้ช่วย เป็น ตำแหน่งครู ค.ศ.1 ครับ ครูผู้ช่วย
เมื่อ: 6 ธันวาคม 2555
680 0
343 ขอเชิญผู้บริหารบางระกำประชุมประจำเดือนธันวา สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 4 ธันวาคม 2555
674 0
344 แจ้ง จนท.ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 10 มิ.ย.55 ( DMC 2012) งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 4 ธันวาคม 2555
677 0
345 ขอทราบข้อมูลว่ารร.ใดไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษเลย(รวมถึงมีอยู่แต่ไม่จบเอกอังกฤษ) ค่ะ ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 3 ธันวาคม 2555
674 0
346 การลงทะเบียน tablet ปภาวัตฒ์
เมื่อ: 3 ธันวาคม 2555
676 0
347 รับหนังสือ ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2555
687 0
348 สั่งจองหนังสือวันเด็ก ด่วนที่สุด กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2555
678 0
349 แก้ปัญหาเข้าเว็บไซต์ตรวจเงินเดือน ชายน้อย
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2555
737 0
350 รับสมัครครู เอก คณิตฯ 1 ตำแหน่ง และวิทย์ 1 ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2555
672 0

 ทั้งหมด 2692 แถว « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 54 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์