เว็บบอร์ดมีกระทู้ทั้งหมด 2,692 รายการ

 เพิ่มคำถามใหม่

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
351 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชนกนันท์ เกตุดี
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2555
674 0
352 กฐิน รองผวจ.(กลุ่มจตุบูรพา) รองฯธิดาพร พานิชพันธ์
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2555
674 0
353 แจ้งผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.วัดจุฬามณี โรงเรียนวัดจุฬามณี
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2555
667 0
354 คณะทำงานตกแต่งเต็นท์การจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2555
713 0
355 รายชื่อโรงเรียน จำนวนครู นักเรียน ที่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปชม.20-22 พ.ย. 55 ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2555
672 0
356 รายชื่อโรงเรียน จำนวนครูและนักเรียน หน้าที่ 3 ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2555
671 0
357 เชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) รองฯธิดาพร พานิชพันธ์
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555
674 0
358 กลุ่ม ๗ แจ้งเลื่อนแข่งขันกีฬานักเรียน ประธานกลุ่ม
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555
704 0
359 ประกวดร.ร.ทันตสุขภาพบางระกำ สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2555
679 0
360 test send ipad admin
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2555
671 0
361 รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการด่วน โรงเรียนวัดจุฬามณี
เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2555
719 0
362 ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนที่ 9 ประชุม ประธานกลุ่มที่ 9
เมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2555
669 0
363 ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคูณแม่ของ ศน.ยุภาภรณ์ ไชยยงค์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.พล.1
เมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2555
741 0
364 การอนุญาตโรงเรียนลงทะเบียน tablet ปภาวัตฒ์
เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2555
674 0
365 ย้ายสับเปลี่ยน ครูกำแพง
เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2555
677 0
366 การลงทะเบียน tablet ปภาวัตฒ์
เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2555
673 0
367 การลงทะเบียน Tablet ครู ป.1
เมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2555
672 0
368 โปรแกรมคิดคะแนนมาตรฐานที่ 5 สมศ. ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ
เมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2555
670 0
369 โปรแกรมคำนวณมาตรฐานที่ 5 สมส.(2) ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ
เมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2555
717 0
370 โปรแกรมคำนวณมาตรฐานที่ 5 ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ
เมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2555
760 0
371 ขอให้โรงเรียนมารับสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการไปแก้ไข กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2555
696 0
372 เพิ่มเติมสัญญาจ้างฯอีก 2 โรง กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2555
682 0
373 การไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2555
669 0
374 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เปิดระบบให้ทงทะเบียนครั้งสุดท้าย สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2555
673 0
375 รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนวัดอรัญญิก
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2555
707 0
376 การย้ายของข้าราชการ ครูจิดาภา ติดไชย ครูจังหวัดตาก
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2555
669 0
377 ข่าวดี ไม่ช้า ไม่เร็ว พิษณุ ชาบาง
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2555
672 0
378 ประชุมผู้บริหารกลุ่ม ๘ จตุบูรพา ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
679 0
379 เกียรติบัตรการแข่งขันความสามารถนักเรียนงานศิลปหัตถกรรม ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่ ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
678 0
380 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
673 0
381 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษา ศน.วราภรณ์
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
670 0
382 ขอเชิญประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
670 0
383 ขอเชิญประชุม ผอ.สุวรรณ เพ็ชรบัว
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
669 0
384 ขอเชิญประชุมผู้บริหารและสวัสดิการกลุ่มฯ10 บึงกอกหนองกุลา เลขากลุ่มฯ 10
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
677 0
385 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
671 0
386 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหินลาด
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
742 0
387 เงินเดือนครูเอกชน ครูเอกชน
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
686 0
388 งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ. จบหลักสูตร วปอ. รองฯธิดาพร พานิชพันธ์
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2555
701 0
389 รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง (คณิตฯ) โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2555
673 0
390 ส่งแผนการสอนอาเซียนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชา ศน.วรากร ขวัญเมือง
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2555
674 0
391 เผยแพร่แนวทางจัดทำหลักสูตรอาเซียนประดับปรถมศึกษาค่ะ เกศรากร มีเมล์
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2555
678 0
392 เชิญประชุมสหการกลุ่มตำบลชุมแสงฯ ผอ.วุฒิ ปัญญาบุญ
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2555
669 0
393 ขอความเป็นธรรม ครูเอกชนโรงเรียนสอนภาษาจีน จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2555
673 0
394 รายงานการรับนักเรียน ธุรการโรงเรียน
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2555
672 0
395 รับโอนย้ายบุคลากรทางการศึกษา รุ่งนภา
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2555
679 0
396 รายงานการรัับนักเรียน โรงเรียนวัดยางแขวนอู่
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2555
674 0
397 รายงานการรัับนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2555
669 0
398 รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตและวิทย์ ผอ.สุชน
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2555
705 0
399 ขอเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2555
669 0
400 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค. 55 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2555
682 0

 ทั้งหมด 2692 แถว « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 54 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์