คำถาม

 กลับหน้ารวมคำถาม

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ไม่จบเอก ประจำปี 2560 เข้าชม: 620
โดย: ศน.วรากร ขวัญเมือง
โพสเมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2560
ตอบแล้วจำนวน: 61
ไฟล์แนบ:  -
ด้วยสพป.พล.1 จะจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่จบเอก หรือครูจบเอกที่ต้องการพัฒนาความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม รร.อนุบาลพิษณุโลก รับสมัครได้จำนวน 110 คน โดยวิทยากรครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp แล

            ความคิดเห็นที่ 1

โดย: ครูอบรมภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอส่ง นางสาวศรัณย์ณภัทร บุญสวัสดิ์ สอนชั้น ป.1-ป.6 เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 2

โดย: ณัฐพงศ์ ชาบาง
โพสเมื่อวันที่: 27 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดวังแร่.....ส่งนายธีระพันธ์ คงคอน..เข้าร่วมอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 3

โดย: ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ขอส่ง ผอ.สุพินดา ตรีสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวสุชาดา ปานอำพัน เข้าร่วมอบรม 2 ท่านนะคะ ขอบคุณคะ

            ความคิดเห็นที่ 4

โดย: ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ขอแจ้งเปลี่ยนผู้เข้าร่วมอบรม เป็น 1.ผอ.สุพินดา ตรีสงค์ 2.นางสาวอรัญญา เรือนก้อน คะ ขอบคุณคะ

            ความคิดเห็นที่ 5

โดย: ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดอินทรีย์ขอส่ง นายเอนก ใจสมัคร เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 6

โดย: ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ส่ง นางพรรณราศี คำบุศย์ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 7

โดย: ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองแขม ส่ง นายนพวรรณ พรจำเรือนกุล โรงเรียนวัดทุ่งชา ส่ง นายวชิระ ล่ำเลิศ โรงเรียนวัดดงโคกขาม ส่ง นางรมณี พนัสขาว ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 8

โดย: ธุรการโรงเรียนบางระกำ
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบางระกำ ขอส่ง นางนงลักษณ์ จันทร์สว่าง สอน ป.6 เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 9

โดย: นันทาศิริ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านน้ำดำ นายกฤษณะ บัวขาว

            ความคิดเห็นที่ 10

โดย: นันทาศิริ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหินลาด นางสาวอัจฉรา ยอยยิ้ม

            ความคิดเห็นที่ 11

โดย: นางสาวอัจฉรา ภู่พรม
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดห้วงกระไดส่งครู่อัจฉรา ภู่พรมเข้าอบรม

            ความคิดเห็นที่ 12

โดย: บึงบอน
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดบึงบอน ส่งนางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิ่ม

            ความคิดเห็นที่ 13

โดย: บ่อวิทยบางระกำ
โพสเมื่อวันที่: 24 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
บ่อวิทยบางระกำ ส่ง นางปิยาอร ปรีชาพานิช และนางสาวสุนันธิณีย์ ม่วงเนียม รร บ้านวังยาง ส่งนางสาวไพลิน ลอกล้า เข้ารับการอบรมค่ะะ

            ความคิดเห็นที่ 14

โดย: ร.ร.วัดบึงพระ
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.วัดบึงพระฯ ส่ง น.ส เฟื่องฟ้า พรหมนิพนธ์ เข้าอบรม

            ความคิดเห็นที่ 15

โดย: รร.ชุมชน 11 สุวรรณประดิษฐ์
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
นางพีรกานต์ ฝั่นคำมี สอนชั้นป.4/6 และม.1-3

            ความคิดเห็นที่ 16

โดย: รร.บ้านหนองกุลา
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.บ้านหนองกุลา ส่งน.ส.ชุติมา คล้ายแก้ว ครูอัตรจ้างคะ

            ความคิดเห็นที่ 17

โดย: รร.วัดจันทร์ตะวันตก
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
นางสาวดรุณี ดิเรกพิทักษ์ ครู ป.6. รร.บ้านตลองน้ำเย็น

            ความคิดเห็นที่ 18

โดย: รร.วัดจันทร์ตะวันตก
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
นางสาวดรุณี ดิเรกพิทักษ์ ครู ป.6. รร.บ้านตลองน้ำเย็น

            ความคิดเห็นที่ 19

โดย: รร.วัดจุฬามณี
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.วัดจุฬามณีส่งครูอบรมอังกฤษค่ะ นางธนภร แสงซื่อ ครูคศ.3 ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 20

โดย: รร.วัดดอนอภัย
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.วัดดอนอภัย ส่ง นางสาวธิดาวดี รัตนอินทร์ สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เข้าร่วมอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 21

โดย: รร.วัดสมอแขฯ
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ขอส่ง นางนริศรา อินทรเลิศ ครู คศ.3 เข้ารับการอบรม

            ความคิดเห็นที่ 22

โดย: วรเทพ
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.วัดบ้านไร่ ส่ง น.ส ภัทรียา ติรศรี เข้าอบรม

            ความคิดเห็นที่ 23

โดย: ศน.วรากร
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
รับแล้วค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 24

โดย: ศน.วรากร
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
ขอบคุณค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 25

โดย: ษิรดา
โพสเมื่อวันที่: 14 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
น.ส.ษิรดา โล้วิชากรติกุล โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 26

โดย: ส่งรายชื่อ
โพสเมื่อวันที่: 27 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดวังอิทก ส่งนางนเรนทร พยอมหวล เข้าร่วมอบรม

            ความคิดเห็นที่ 27

โดย: โรงเรียนคลองวัดไร่
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนคลองวัดไร่ ส่ง นางสาวภัททิรา พุมมา เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 28

โดย: โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ส่ง นางสาวชยาภรณ์ กลับทุ่ง สอน ป.1-6

            ความคิดเห็นที่ 29

โดย: โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ส่ง นางสาวดารณี ดีมี ครูอัตราจ้าง

            ความคิดเห็นที่ 30

โดย: โรงเรียนนิคมบางระกำ 6
โพสเมื่อวันที่: 24 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 ส่งนางสาวพิมจันทร์ ตุ่นสังข์ สอนป.1 เข้ารับการอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 31

โดย: โรงเรียนนิคมบางระกำ 8
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 ส่งนางวราภรณ์. จันพรมมิน. เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 32

โดย: โรงเรียนบ้านกรุงกรัก
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ส่งนางจรัสลักษณ์ จ้อยสูงเนิน สอน ป.5-6 เข้าอบรม Eng

            ความคิดเห็นที่ 33

โดย: โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ส่ง นางสาวพรพรรณ ศรีคล้าย เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 34

โดย: โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ขอส่ง นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจิตร สอนชั้น ป. 4, 6 เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 35

โดย: โรงเรียนบ้านคุยยาง
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนน้านคุยยางส่งนาย พงศ์พัทธ์ ต๊ะวัน เข้ารับการอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 36

โดย: โรงเรียนบ้านท่านางงาม
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
นายวีรพงษ์ แก้วไพฑูรย์ ครูอัตราจ้าง รร.บ้านท่านางงาม ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 37

โดย: โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ขอส่ง นางสาวกนกพร เหมทอง สอนชั้น ป. 5, 6 เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 38

โดย: โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
โพสเมื่อวันที่: 24 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ขอส่ง นางสาววิยดา ทองวัง สอน ป.4-6 เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 39

โดย: โรงเรียนบ้านหนองกรับ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองกรับส่ง นางสาวกนิฐตา. เพ็งละมูล. เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 40

โดย: โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ส่ง ครูจักรเพชร แสงคล้า

            ความคิดเห็นที่ 41

โดย: โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
นายเอกพัฒน์ พุ่มทอง ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองแพงพวย ครับ

            ความคิดเห็นที่ 42

โดย: โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ขอส่งนางสมพร นอบเผือกค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 43

โดย: โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
โพสเมื่อวันที่: 25 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ขอส่ง นางสาวธนัชพร วันเพ็ง สอน ป.5-6 เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 44

โดย: โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ส่ง นางสาวปณดา แจ้งโถง สอนระดับชั้น ป.3 เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 45

โดย: โรงเรียนวัดคุยขวาง
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดคุยขวาง ส่ง ครูวรากร ถมยา ครูภาษาอังกฤษ ป.3-6 เข้าอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 46

โดย: โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ
โพสเมื่อวันที่: 14 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ ขอส่ง นางสุรีย์พันธุ์ จันทร์สุริยา ครู คศ.2 เข้ารับการอบรม

            ความคิดเห็นที่ 47

โดย: โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ส่ง 1. นายจิรศักดิ์ ไกรเกรียงศรี 2. นางวิลาวัลย์ ทองคำ เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 48

โดย: โรงเรียนวัดจุฬามณี
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดจุฬามณี ส่ง ครูธนภร แสงซื่อ ครู คศ.3 เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 49

โดย: โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ส่งนางสาวศศิธร อุ่ยตระกูล

            ความคิดเห็นที่ 50

โดย: โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ส่งนางสาวศศิธร อุ่ยตระกูล

            ความคิดเห็นที่ 51

โดย: โรงเรียนวัดบึงกอก
โพสเมื่อวันที่: 24 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดบึงกอก ส่ง นายคมสัน โพธิ์เงิน สอนชั้น ม.1-3 เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 52

โดย: โรงเรียนวัดยางเอน
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดยางเอน นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์ สอนป.1-6

            ความคิดเห็นที่ 53

โดย: โรงเรียนวัดยางเอน
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดยางเอน นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์ สอนป.1-6

            ความคิดเห็นที่ 54

โดย: โรงเรียนวัดยางเอน
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดยางเอน นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์ สอนป.1-6

            ความคิดเห็นที่ 55

โดย: โรงเรียนวัดศรีวนาราม
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ขอส่ง นางพนิดา ทิวาพัฒน์

            ความคิดเห็นที่ 56

โดย: โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
โพสเมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ ขอส่ง นางสุนีย์ จำปาเงิน ครู คศ3 เข้าร่วมการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 57

โดย: โรงเรียนวัดหนองขานาง
โพสเมื่อวันที่: 19 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดหนองขานาง ขอส่ง นางรัขนี หุ่นแก้ว ครู คศ.2 เข้ารับการอบรม

            ความคิดเห็นที่ 58

โดย: โรงเรียนวัดหนองอ้อ
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
นายสันติราษฎร์ อะทะไชย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองอ้อ ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 59

โดย: โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ขอส่ง นางนุจรี บุญเกิด ครู คศ.2 สอนระดับชั้น ป.1-6 เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 60

โดย: โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ
โพสเมื่อวันที่: 19 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ ส่ง 1.นางวิชชุลาภา แดงสีดา 2.น.ส.สุธาทิพย์ ชูเตชะ เข้ารับการอบรม

            ความคิดเห็นที่ 61

โดย: โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง)
โพสเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียน ทร.8 ส่งนางธนพร ด่านอมรไพศาล สอนชั้น ป.6-ม.3

แสดงความคิดเห็น

* ข้อความ: 
* ไฟล์แนบ: 
* ชื่อของท่าน: 
* E-mail: 
   

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์