ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
นางกนกพร อู่ทองมาก นายพินิจ บัวงามดี
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
089-4607085 085-0523533
นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
081 - 9626965 089-7087726
นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์ นาง ทิพวรรณ โชคไพศาล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
081-9716155


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์