กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยาผลงานวิชาการ เรื่อง " แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สระอำ (- ำ) ลำไย " ของนางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สระอำ (- ำ) ลำไย เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างถูกวิธี พร้อมทั้ง ฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ชุดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก จำนวน ๑๐ เล่ม แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย และภาคผนวก
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่จัดทำขึ้นนี้สามารถช่วยพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณ นายสุวรรณ ฮองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางทิพย์วรรณ ฮองกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ นางกันยา ขำระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางฐิติรัตน์ น้ำดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางพัชรินทร์ พลไวย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระโคล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ นายสาโรจน์ จริยธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ที่ได้ให้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ของการพัฒนาความสามารถ การอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย ด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

*** รายละเอียดผลงานวิชาการ  คลิกที่นี่ ***


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 10 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน: 139 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์