กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางพรอุษา ศิริโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกชื่อเรื่อง คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจผลงานการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพิงตะวันตก สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้แต่ง นางพรอุษา  ศิริโชติ

หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ผลงาน ทางวิชาการคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจผลงานการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปากพิงตะวันตก โดยได้ยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์ ในแต่ละกรอบ รวม 5 กรอบ ไว้เป็นตัวอย่าง รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับนักเรียน นิสิต นึกศึกษา โดยเฉพาะครูภาษาไทยที่จะนำไปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คำที่มักเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พัฒนาสืบสานภาษาไทยให้มั่งคงสืบต่อไป

          ผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 23 กันยายน 2556
ผู้อ่าน: 270 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์