กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางวรนุช ชัยพันธุ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตะแบกงามชื่อเรื่อง รายงานพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แต่ง นางวรนุช  ชัยพันธุ์

หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนบ้านตะแบกงาม

ผลงาน รายงานพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง   สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเกณฑ์และคะแนนสอบหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ และ  4)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  สมการและการแก้สมการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 25 กันยายน 2556
ผู้อ่าน: 282 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์