กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการ ของนางศิต่ สำเร็จดี ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดพรหมเกษรชื่อเรื่อง รูปแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง นางศิตา สำเร็จดี
หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนวัดพรหมเกษร
ผลงาน เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลังนี้ขึ้น ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าจากตำรา และเอกสารหลายเล่มที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาตั้งแต่ต้นจนจบ จากง่ายไปหายากตามลำดับ ผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดทำแบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน 13 ชุด ดังนี้
1) ความหมายของเลขยกกำลัง 2) การเขียนจำนวนแทนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 3) การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 4) การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 5) เลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณ 6) เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง 7) การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นเต็มบวก (กรณีเลขชี้กำลังของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กำลังของตัวหาร) 8)การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (กรณีเลขชี้กำลังของตัวตั้งเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวหาร และเลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหาร) 9) การคูณและการหาเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 10) การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific natation) 11) การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific natation) 12) การคูณจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(Scientific natation) 13) การคูณและการหาจำนวนที่อยู่ในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific natation)
                          เอกสารแนบ คลิกที่นี่
                       รายละเอียดผลงาน คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 15 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน: 274 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์