กลับก่อนหน้านี้

การพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรีชื่อเรื่อง  รายงานผลการวิจัย และพัฒนา เรื่องการพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง   นายชัยพร พัยธุ์น้อย   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน / สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงาน   การพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 สำหรับใช้นิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี 2)เพื่อรายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจก่อน และหลักทำการนิเทศ แบบอิทธิบาล4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต


 สั่งพิมพ์หน้านี้
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อมูลข่าววันที่: 15 กันยายน 2557
ผู้อ่าน: 215 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์