:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ของศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 632 ]
แบบประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 629 ]
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 633 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
[ 15 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 622 ]
เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558
[ 14 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 627 ]
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 632 ]
เฉลยข้อสอบกลาง ป.2, ป.4, ป.5 ปีการศึกษา 2558
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 876 ]
กรอกข้อมูลการสอบวัดความรู้เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR Online
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 651 ]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
เฉลยข้อสอบกลาง ม.1 - ม.2 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 729 ]
เฉลยข้อสอบ NT ป.3
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 646 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกกำหนดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 716 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2
[ 07 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 864 ]
การจัดประชุมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้ จังหวัดพิษณุโลก
[ 04 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 628 ]
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
[ 01 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 639 ]
แจ้งรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ได้ที่ห้อง 211
[ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 671 ]
ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 649 ]
ชี้แจงเพิ่มเติม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 682 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการในโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 714 ]
อัพเดทข้อมูลผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
[ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 864 ]
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
[ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1405 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 702 ]
โครงการทุนหมุนเวียนในโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียน ปี 2558
[ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560