moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2559
[ 09 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
ประกาศจาก สพฐ. เรื่อง DMC
[ 07 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 699 ]
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทรเลข และค่าอินเตอร์เน็ต)
[ 02 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 818 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
[ 26 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 642 ]
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 26 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 772 ]
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 25 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 719 ]
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2559 และการรายงานข้อมูล
[ 25 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล
[ 24 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 659 ]
ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
[ 24 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 23 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 661 ]
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
[ 18 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 694 ]
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ
[ 18 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
ขอให้โรเงรียนที่ยังไม่ได้ส่ง ID Plan ภายในวันที่ 19 พ.ค.59
[ 17 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 671 ]
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 16 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 727 ]
คู่มือการใช้โปรแกรมSchoolMIS 58
[ 12 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 794 ]
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
[ 12 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 807 ]
Download ไฟล์ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
[ 11 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 732 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมงาน "นายกพบเพื่อนครู"
[ 11 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(NT)
[ 02 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 728 ]
ระบบ DMC เปิดให้โรงเรียนที่ไม่ยืนยันข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558 ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจนถึง4 พ.ค.59 เวลา16.30น.
[ 02 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
เปลี่ยนแปลงแบบ ID Plan การคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนา
[ 02 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 757 ]
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน NT ของโรงเรียน
[ 26 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 848 ]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรรปี 2558
[ 20 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 753 ]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
[ 20 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 740 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
[ 18 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 706 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560