moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
เฉลยข้อสอบกลาง ม.1 - ม.2 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 799 ]
เฉลยข้อสอบ NT ป.3
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกกำหนดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 758 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2
[ 07 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1005 ]
การจัดประชุมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้ จังหวัดพิษณุโลก
[ 04 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 646 ]
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
[ 01 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 670 ]
แจ้งรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ได้ที่ห้อง 211
[ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 764 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 717 ]
ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
ชี้แจงเพิ่มเติม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 729 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 738 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการในโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 757 ]
อัพเดทข้อมูลผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
[ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 926 ]
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
[ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1528 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 756 ]
โครงการทุนหมุนเวียนในโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียน ปี 2558
[ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 740 ]
ข้อมูล O-NET 2558
[ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 691 ]
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 09 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 672 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการในโรงเรียน
[ 08 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 781 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
[ 08 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 844 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 813 ]
การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ระยะที่ 5
[ 27 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 706 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
[ 22 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 780 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
[ 22 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 773 ]
ขอรายชื่อกรรมการสนามสอบ O-NET/NT ปีการศึกษา 2558
[ 22 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 741 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560