moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 655 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 655 ]
ซ้อมความเข้าใจการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 658 ]
แจ้งโรงเรียนจัดทำการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 634 ]
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 648 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 20 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 20 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 674 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา
[ 20 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 18 ตุลาคม 2560