:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ดาวน์โหลดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพัฒนา
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 751 ]
ส่งข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 1
[ 08 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 831 ]
รายชื่อครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่๑ และรุ่นที่ ๒ รับวุฒิบัตรดังกล่าว ได้ที่ห้อง ๒๑๑ สพป.พล.๑
[ 08 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 796 ]
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
[ 08 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 708 ]
แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ The ๑ Book E-library
[ 06 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 759 ]
โครงสร้างข้อสอบ
[ 01 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 740 ]
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนงบประมาณงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
[ 29 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 705 ]
ด่วน..ส่งรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และงบประจำปี 2560
[ 28 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 771 ]
ประกาศ กศจ.พิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๕๙
[ 26 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา
[ 24 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 692 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 684 ]
การแก้ไขข้อมูลในระบบDMC (รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล)
[ 21 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 686 ]
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
[ 18 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 754 ]
เตรียมข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อเตรียมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 17 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 806 ]
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
[ 17 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 754 ]
คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
[ 17 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 741 ]
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เฉพาะรายการที่ไม่ได้จัดการแข่งขัน
[ 16 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 686 ]
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
[ 16 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 964 ]
แบบนิเทศสองสัปดาห์แห่งการนิเทศ ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
[ 14 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 14 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙
[ 12 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 766 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 11 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 765 ]
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 722 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560