moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
รายชื่อครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่๑ และรุ่นที่ ๒ รับวุฒิบัตรดังกล่าว ได้ที่ห้อง ๒๑๑ สพป.พล.๑
[ 08 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 829 ]
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
[ 08 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 719 ]
แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ The ๑ Book E-library
[ 06 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 787 ]
โครงสร้างข้อสอบ
[ 01 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 755 ]
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนงบประมาณงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
[ 29 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 720 ]
ด่วน..ส่งรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และงบประจำปี 2560
[ 28 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
ประกาศ กศจ.พิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๕๙
[ 26 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 811 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา
[ 24 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 714 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 713 ]
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 709 ]
การแก้ไขข้อมูลในระบบDMC (รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล)
[ 21 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 696 ]
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
[ 18 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 778 ]
เตรียมข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อเตรียมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 17 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 867 ]
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
[ 17 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 781 ]
คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
[ 17 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 774 ]
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เฉพาะรายการที่ไม่ได้จัดการแข่งขัน
[ 16 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 710 ]
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
[ 16 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1089 ]
แบบนิเทศสองสัปดาห์แห่งการนิเทศ ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
[ 14 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 804 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 14 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 668 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙
[ 12 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 797 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 11 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 745 ]
การอบรมโปรแกรม IEP Online (ปรับปรุงใหม่)
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 781 ]
ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.59 โดยด่วน
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 712 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา
[ 03 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560