:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ส่งภาพผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดทำ vtr
[ 14 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
[ 14 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียน
[ 14 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 658 ]
การเตรียมความพร้อมในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 15-16 กันยายน 2559
[ 13 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 674 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559
[ 08 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 673 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559
[ 08 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 652 ]
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559
[ 08 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 652 ]
การดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่มีอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง(Router)
[ 07 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
การพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้LD
[ 05 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 750 ]
ด่วนที่สุด...การจัดงานชุมชนลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
[ 31 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 718 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
[ 29 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 730 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
[ 25 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 900 ]
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
[ 24 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 701 ]
แจ้งอนุมัติจัดสรรและโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 658 ]
ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 650 ]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
การประชุมจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
[ 19 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 742 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
[ 19 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 691 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
[ 17 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 741 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูล นร.ป.1-4 ที่จะต้องประเมินการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 ปลายภาคเรียนที่ 1
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 09 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 714 ]
สพฐ.จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬาในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559
[ 08 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 663 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 06 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 708 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560