moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
   

ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 : แยกตามประเภท

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
2. ลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่
3. ครูปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก คลิกที่นี่
4. ครูปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.บางระกำ คลิกที่นี่

 

:: รายการที่ 3 และ 4 นำขึ้นเป็นไฟล์บีบอัด .rar เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียภาษีมาก ::


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อ่าน 383 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560