:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
   

ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 : แยกตามประเภท

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
2. ลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่
3. ครูปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก คลิกที่นี่
4. ครูปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.บางระกำ คลิกที่นี่

 

:: รายการที่ 3 และ 4 นำขึ้นเป็นไฟล์บีบอัด .rar เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียภาษีมาก ::


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อ่าน 304 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560