moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เลขาธิการ กพฐ.ขอให้ สพท.ทุกเขตได้เผยแพร่ข่าวสารการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทุกช่องทาง
   

เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) โดย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ คสช. ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเพื่อบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับเสียงสะท้อนกลับมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งคำชื่นชม ความเห็นต่าง ซึ่งก็มีทั้งเจตนาบริสุทธิ์และบางส่วนก็มีเจตนาที่จะบิดเบือน จึงขอเรียนชี้แจงต่อสื่อมวลชนใน 4 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
- ประเด็นที่มีความคลาดเคลื่อนและการสร้างความกังวลใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ข้อเสนอแนะของนักวิชาการและนักการเมือง
- การขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
- ฝากสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลและขับเคลื่อนการทำงานในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยจะประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ : http://www.moe.go.th/websm/2016/mar/143.html
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้เผยแพร่ข่าวสารในทุกช่องทางที่มีให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ชมรม สมาคม ฯลฯ ให้มากที่สุด  เพื่อให้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  ไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือ หลงเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือน ขอให้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง...
“นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.”

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน 306 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560