:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ขอเชิญรับฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดของศูนย์ TEPE Online จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” และ “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 และ ว1/2559
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่  ในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”  และ “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์  ว 13/2556  และ  ว1/2559”  โดย  ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่  31  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org  ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว การเข้าใช้งานระบบ TEPE Online จะเปิดให้เข้าใช้บริการตลอดทั้งวัน


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน 433 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560