moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ขอเชิญรับฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดของศูนย์ TEPE Online จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” และ “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 และ ว1/2559
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่  ในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”  และ “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์  ว 13/2556  และ  ว1/2559”  โดย  ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่  31  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org  ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว การเข้าใช้งานระบบ TEPE Online จะเปิดให้เข้าใช้บริการตลอดทั้งวัน


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน 466 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560