moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้หลังวิกฤติ น้ำท่วมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ปีการศึกษา 2558
   

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้หลังวิกฤติ น้ำท่วมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย  ปีการศึกษา  2558

ผู้แต่ง  นางฐรินดา โตเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน / สังกัด  โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 07 มีนาคม 2560 ผู้อ่าน 430 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560