moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
   

ชื่อเรื่อง  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้แต่ง  นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง  วิทยฐานะชำนาญการ

 

หน่วยงาน / สังกัด  โรงเรียนจ่าการบุญ

 


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 13 มีนาคม 2560 ผู้อ่าน 172 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560