moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
   

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

-  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    -  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 

-  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่

    -  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 

-  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่

ขอบเขตดำเนินการ : TOR

 

 

-  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา   คลิกที่นี่
-  การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560   คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง : ตามแบบ ปปช.

 

 

-  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา   คลิกที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   

    -  แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี

 
-  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่

    -  ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี

คลิกที่นี่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    -  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

คลิกที่นี่

    -  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

คลิกที่นี่

  
ข้อมูลข่าววันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 81 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560