moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
   

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกที่นี่

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    -  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

คลิกที่นี่

    -  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

คลิกที่นี่

ขอบเขตดำเนินการ : TOR

 

คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง : ตามแบบ ปปช.

 

คลิกที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   

    -  แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี

คลิกที่นี่

    -  ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี

คลิกที่นี่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    -  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

คลิกที่นี่

    -  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

คลิกที่นี่

     

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 65 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560